37. خلق جهان

ساخت وبلاگ
چکیده : دوحالت دارد یا همه ادم ها خلق شده اند تا مرا ازار دهند یا من خلق شده ام تا همه ادم ها مرا بیازارند ... با عنوان : 37. خلق جهان بخوانید :

دوحالت دارد

یا همه ادم ها خلق شده اند تا مرا ازار دهند

یا من خلق شده ام تا همه ادم ها مرا بیازارند


نشسته ام روبروی زهرا، هردویمان پراز حرفیم، پر ازبغض اما هردویمان میدانیم با یک کلمه حرف زدن هردویمان فرومیریزیم...

گفت زن داداشش هست با او حرف میزند، لبخند زدم گفتم چقدر خوب ک زن داداشت هس...

یارب دگر از خلق جهان بی خبرم کن

دوباره رسیدم ب اوج درماندگی.‌‌

15. اندوه...
ما را در سایت 15. اندوه دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : سه شنبه 15 فروردين 1396 ساعت: 1:23