53. مرا ب خیر تو امید نیست...

ساخت وبلاگ

اینک نقطه ضعفهای دیگران را میدانید و از آن استفاده میکنید هیچ چیز را اثبات نمیکند! هیچ چیز را... جز اینک شما ادم قابل اعتمادی نیستید..

اینک پشت شعرها و حرف‌های دیگران قایم میشوید هم از شما یک علاقه مند ب تفکرات نخواهد ساخت..

خدای من چقدر این جوامع انسانی با انسانی بودنشان فاصله دارند!

اما 

فقط مورد اول! فقط مورد اول! از نقطه ضعفها استفاده نکنید، اینجا میدان نبرد نیست همه ما بازنده‌ایم.. امیدوارم وقتی از نقاط ضعفم استفاده میشود نسبت ب انها قوی ترشوم..

درد و دل نوشت: درک نمیکنم وقتی میدانند عذاب کشیدم ک بیخیال همه چیز شدم چرا باید دوباره سراغم بیایند ک بعد طلبکارانه، بی ادبانه با من برخورد کنند؟! درک نمیکنم! 

اگر تکیه‌گاه نیستید پرتگاه نباشید... ما ادم‌های حساس را اگر نمیتوانید مرهم باشید ب حال خودمان بگذارید... ما واقعا برای مسائل کوچک بهم میریزیم! باور کنید...

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 10 ارديبهشت 1396 ساعت: 16:31

close
تبلیغات در اینترنت