رانندگی یا شوهر کردن؟!

ساخت وبلاگ

همین سه سال پیش بغض کرده بود و عصبانی بود... ک باباش نمیذاره رانندگی کنه... باباش راضی شد و براشم ماشین خرید...

ی سال نیس ازدواج کرده... وقتی دیدم داره ب خواهرش میگ خب حق داره, مردا خیلی دوس ندارن زناشون رانندگی کنن و اینو با افتخار میگه جوری ک تو صحبتاش شما بفهمین از اینک شوهرش انقد دوسش داره احساس حسادت برانگیزی بهش دست داده, خواستم برم جلو و بهش بگم

 "عزیزم هم تو و هم شوهرت خیلی ترحم برانگیزین..."

ازادی برای زنانی ک دهنشون با شوهر کردن بسته میشه؟! قبول کنیم ما تا یک جامعه متمدن زیاد فاصله داریم!

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : چهارشنبه 7 تير 1396 ساعت: 3:03